Service Categories: Medicinske usluge

Dermatologija

Bolestima kože intenzivno se bavimo preko četvrt veka. Pravilna nega i zaštita kože i dlake Akutni i hronični problem sa ušima Atopični dermatitis (dijagnostika- intradermalna I/ili  pomoću krvi i imunoterapija) Autoimmune kožne bolesti Tumori kože Parazitarne, bakterijske i gljivične kožne bolesti Alergije na hranu Reakcije kože na lekove i druga hemijska sredstva Kongenitalne promene na…

Interna medicina

Naš tim je fokusiran na dijagnostiku I tretman: Anemije i ostalih hematoloških oboljenja Akutnih i hroničnih poremećaja gastrointestinalnog trakta Respiratornih oboljenja Endokrinih poremećaja (kao što su dijabetes, problem  sa štitastom žlezdom, bolesti nadbubrežnih žlezda i dr.) Imunološka oboljenja kao što je reumatoidni  artritis, astma, razne vrste imunodeficijencija, autoimune bolesti i dr. Infektivne bolesti (bakterijske, gljivične,…

Hirurgija

Svi naši  hirurški  pacijenti  su  pažljivo pregledani zbog bezbednog uvođenja u anesteziju koja  je prilagođena  svakom ljubimcu posebno Urogenitalnu hirurgiju Onkološku hirurgiju Oftalmološku hirurgiju Gastrointestinalnu hirurgiju ORL Dentalnu hirurgiju

Laboratorija

Naša ambulanta nudi laboratorijske usluge sa brzom i pouzdanom dijagnostikom u saradnji sa najvećim i najboljim laboratorijama koji su akreditovane za rad (VETLab).

Ultrazvuk i radiologija

Ultrazvučni pregled  je važan oslonac u pravilnoj dijagnostici. Obavljamo U.Z. preglede Gastrointestinalnog sistema Reproduktivnog sistema Urinarnog sistema Kardiovaskularnog sistema Radiološku dijagnostiku obavljamo u saradnji sa vodećim stručnjacima Katedre za radiologiju Fakulteta veterinarske  medicine u Beogradu.

Kardiologija

Nudimo kompletnu dijagnostiku i pristup terapiji kardiovaskularnih oboljenja. Dijagnostičke metode obuhvataju: Kompletan kardiološki pregled EKG nalaz Ultrazvuk srca Dodatne testove (biohemija, test na srčanog crva I sl.)

Stomatologija

Preventivna stomatologija (prevencija oboljenja usta, zuba i vilica) Konzervativna stomatologija (lečenje oboljenja tvrde zubne supstance ) Paradontologija (lečenje potpornog aparata zuba) Oralna hirurgija

Reprodukcija

Značajnu oblast u našoj praksi predstavlja porodiljstvo. Mi se trudimo da pomoću najsavremenijih metoda pomognemo u stvaranju novog zivota, kao i u dolasku novog  života na svet. Priprema trudnoće (utvrđivanje hormonalnog statusa, vaginalni razmaz, spermogram, inseminacija, vestacka oplodnja…) Praćenje i održavanje trudnoće (ultrazvučno i laboratorijski) Akušerstvo (porođaj prirodnim putem ili Carskim rezom) Sve vrste patologije…

Onkologija

Nažalost, sve više prisutna u našoj praksi je onkologija. Trudimo se da ispravnom dijagnozom i efektnim tretmanom pobedimo maligna oboljenja. Rana biopsija FNB (fine needle biopsy) Radikalna hirurgija Patohistološki nalaz Pravilna primena citostatika Alternativni pristupi i metode Palijativna terapija Terapija bola

Gerijatrija

Kada vaš ljubimac dođe u pozne godine, njegovo zdravlje može da bude ugroženo, a da vi to ne primetite. Rana dijagnostika i adekvatna terapija najčešće smanjuju patnju i omogućavaju normalan kvalitet života i ljubimcima u kasnijem životnom dobu. Naša klinika  je započela sa programom  8+. Ovaj program obuhvata sistematske preglede svih  ljubimaca koji su navršili…