Laboratorija

Naša ambulanta nudi laboratorijske usluge sa brzom i pouzdanom dijagnostikom u saradnji sa najvećim i najboljim laboratorijama koji su akreditovane za rad (VETLab).