Interna medicina

Naš tim je fokusiran na dijagnostiku I tretman:

  • Anemije i ostalih hematoloških oboljenja
  • Akutnih i hroničnih poremećaja gastrointestinalnog trakta
  • Respiratornih oboljenja
  • Endokrinih poremećaja (kao što su dijabetes, problem  sa štitastom žlezdom, bolesti nadbubrežnih žlezda i dr.)
  • Imunološka oboljenja kao što je reumatoidni  artritis, astma, razne vrste imunodeficijencija, autoimune bolesti i dr.
  • Infektivne bolesti (bakterijske, gljivične, virusne, parazitske)
  • Bolesti bubrega  i mokraćne  bešike

Bolesti  jetre, pankreasa  I slezine