Onkologija

Nažalost, sve više prisutna u našoj praksi je onkologija. Trudimo se da ispravnom dijagnozom i efektnim tretmanom pobedimo maligna oboljenja.

  • Rana biopsija
  • FNB (fine needle biopsy)
  • Radikalna hirurgija
  • Patohistološki nalaz
  • Pravilna primena citostatika
  • Alternativni pristupi i metode
  • Palijativna terapija
  • Terapija bola