Gerijatrija

Kada vaš ljubimac dođe u pozne godine, njegovo zdravlje može da bude ugroženo, a da vi to ne primetite.

Rana dijagnostika i adekvatna terapija najčešće smanjuju patnju i omogućavaju normalan kvalitet života i ljubimcima u kasnijem životnom dobu.

Naša klinika  je započela sa programom  8+. Ovaj program obuhvata sistematske preglede svih  ljubimaca koji su navršili 8 godina starosti .