Ultrazvuk i radiologija

Ultrazvučni pregled  je važan oslonac u pravilnoj dijagnostici. Obavljamo U.Z. preglede

  • Gastrointestinalnog sistema
  • Reproduktivnog sistema
  • Urinarnog sistema
  • Kardiovaskularnog sistema

Radiološku dijagnostiku obavljamo u saradnji sa vodećim stručnjacima Katedre za radiologiju Fakulteta veterinarske  medicine u Beogradu.