Hirurgija

Svi naši  hirurški  pacijenti  su  pažljivo pregledani zbog bezbednog uvođenja u anesteziju koja  je prilagođena  svakom ljubimcu posebno

  • Urogenitalnu hirurgiju
  • Onkološku hirurgiju
  • Oftalmološku hirurgiju
  • Gastrointestinalnu hirurgiju
  • ORL
  • Dentalnu hirurgiju