Kardiologija

Nudimo kompletnu dijagnostiku i pristup terapiji kardiovaskularnih oboljenja. Dijagnostičke metode obuhvataju:

  • Kompletan kardiološki pregled
  • EKG nalaz
  • Ultrazvuk srca
  • Dodatne testove (biohemija, test na srčanog crva I sl.)